Fundacja

Naszą specjalnością są szkolenia menedżerskie.Treningi realizujemy zawsze metodami promującymi aktywność uczestników np. case’y, odgrywanie ról, czy praca w podgrupach.


Zespół odpylający zgrzeblarki wałkowej – szkolenia z komunikacji .Układ wielobiegowych przekładni planetarnych .Układ detekcji tonów Korotkowa do ciśnieniomierza tętniczego – gry .Siłownik hydrauliczny .Sposób i przyrząd do blokowania wałka z nożami przy strugarkach do drewna .Sposób oczyszczania ścieków technologicznych powstałych w procesie obróbki oraz p rze twórstwa mięsa i drobiu zamknięte .Sposób wyznaczania podatności ziarna zbóż na zewnętrzne uszkodzenie mechaniczne, zwł aszcza ziaren pszenicy – wyjazdy międzykulturowe .Sposób usuwania osadów eksploatacyjnych z powierzchni wymiany ciepła a zwłaszcza z r ur skraplaczy turbinowych po stronie parowej .Przyrząd do obserwacji powierzchni, zwłaszcza dwóch przecinających się otworów – szkolenia .Przetwornik cyfrowo-analogowy – gry .Sposób polimeryzacji lub kopolimeryzacji olefin – szkolenia