Doradca biznesowy.
Współorganizuje seminaria dla sprzedawców i liderów administracyjnych. Jest akredytowanym trenerem Fundacji Training Projects.

Prowadził szkolenia dla:

 • Górażdże Cement SA GK ,
 • Bowim SA GK ,
 • Rohlig Suus Logistics SA ,
 • Lisner Holding sp. z o.o.,
 • Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o.,
 • Coal Company sp. z o.o.,
 • BG Production sp. z o.o.,
 • Paged Pisz sp. z o.o. GK,
 • OSI Poland Foodworks sp. z o.o.,
 • Apexim AB Paliwa sp. z o.o.,
 • HBZ Meble sp. z o.o.,
 • Aliplast sp. z o.o.,
 • Solid SA,
 • Firma Handlowa Bat sp. z o.o.

Realizował kursy w projektach dotacyjnych:

 • Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa: kształcenie w perspektywie nowego stulecia,
 • Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse. PN 395,
 • Hydraulika urządzeń wodociągowych Tom 1,
 • Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką,
 • Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy,
 • Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku,
 • Psychologiczne aspekty wdrażania zmian w PUP,
 • Studia Kulturoznawcze nr 1(2)/2012. O wstręcie i wstydzie,
 • Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo,
 • Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami,
 • Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie: aspekty prawne i technologiczne,
 • Na naukę nigdy nie jest za późno – projekt promujący podnoszenie kwalifikacji na terenie wsi Borkowo i Straszyn,
 • OSP Kłodawa – uczymy się, aby pomagać innym,
 • Interaktywne warsztaty edukacyjne w Szkole Podstawowej w Niestępowie,
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny.,
 • Asy Przedsiębiorczości,
 • Bądź na fali – szkolenia ratownicze dla drużyny WOPR w Zespole Szkół w Wojkowicach,
 • „Wielojęzykowe Miasteczko – mówimy po angielsku,
 • „Akademia Rozwoju – szansą dla rozwoju mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • Odkrywam – poznaję – wiem,
 • Ośrodek Rozwoju Matematycznego,
 • Wełna i drewno,
 • Wiem, umiem, rozumiem,
 • Wioska Online,
 • Zielona Szkoła,
 • Internet oknem na świat,
 • Pakt dla przyszłości,
 • Angielski na co dzień ,
 • Komputer i Internet naszym oknem na świat ,
 • „Doświadczalskie Kubusie”,
 • Gminna Sieć Wspierania Młodych Talentów II,
 • Edukacyjna Kuźnia w Maszewie,
 • Zbuduj swój wizerunek,
 • Przyjazny komputer 🙂 Certyfikowane kompetencje ICT – twój klucz do sukcesu,
 • Podwyższ swoje kompetencje z języka angielskiego.,
 • Obsługa komputera – to takie proste,
 • Podnieś kwalifikacje – sukces gwarantowany!,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2007 – 2008, 2009 i 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2011, 2012, 2013 i 2014-2015 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007-2008, 2009 i 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Autor opracowań: Bariery informacyjne: podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym, Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania. PN 319, Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, Instytucje a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Kształtowanie regionalnych systemów innowacji, Nauki Inżynierskie i Technologie 2015, nr 1(16), Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych, Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki, Studia Kulturoznawcze nr 1(2)/2012. O wstręcie i wstydzie, Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług. PN 355, Wyjustowani. Antologia młodych twórców, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. PN 365.
Zdobył certyfikację: Scottish Mentorship Certificate